POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań aby przetwarzać i w profesjonalny sposób zabezpieczać powierzone nam w dokumenty i dane osobowe. W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO chcemy Państwu przekazać poniższe, wymagane przepisami prawa informacje:
1. Kto jest Administratorem Danych?
Administratorem danych osobowych jest firma Atom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kościelnej 110, 26-800 Białobrzegi.
2. Jak się z nami skontaktować?
We wszystkich kwestiach związanych z ochroną Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy o przesłanie korespondencji na adres mailowy: atom@atompolska.pl
3. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach i na następującej podstawie:
– realizacja zobowiązań wynikających z Umów na podstawie Umów o przetwarzaniu danych osobowych zawartych z kontrahentami i w oparciu o Art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku świadczenie usług na rzecz kontrahentów w oparciu o powierzone zgodnie z prawem procedury i zbiory danych;
– nawiązanie kontaktu w oparciu o dane uzyskane w związku z codzienną wymianą informacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. f) RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność zapewnienia komunikacji w procesie realizacji usług;
– rekrutacja i prowadzenie spraw pracowniczych w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Art. 6 ust. a) RODO
4. Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania usług na zlecenie Administratora. Są to firmy realizujące profesjonalne zadania m. in. w obszarze finansów oraz IT, działające na podstawie Umów o przetwarzanie danych osobowych pod nadzorem Administratora.
5. Czy przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz ewentualnego ustalenia i obrony roszczeń.
7. Prawo do informacji, wycofania zgody i żądania zaprzestania przetwarzania
Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W dowolnym momencie możecie Państwo zażądać szczegółowych informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zażądać zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych kontaktując się z nami w sposób o którym mowa w pkt. 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Zgłaszanie skarg do organu nadzorczego
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo zgłoszenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.
9. Dobrowolne podanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację zobowiązań umownych w zakresie w jakim niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych (np. skuteczna rejestracja zgłoszenia, kontakt telefoniczny, etc.).
10. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, profilowanie.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Administrator nie stosuje profilowania.

  1. Zaufani partnerzy

Państwa dane osobowe przekazywane są, w celu uzyskania przez Państwa finansowania, następującym odbiorcom (partnerom finansowym Atom Sp. z o.o.):
SunnyTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kaleńska 5, 00-844 Warszawa, 
NIP: 527-29-188-49
KRS: 0000825883