Schemat elektryczny podłączenia jednego panela:
Schemat elektryczny podłączenia jednego panela

Schemat elektryczny podłączenia dwóch paneli:
Schemat elektryczny podłączenia dwóch paneli

Link do zgłoszenia instalacji do sieci PGE:
Przyłączenia - Przyłączenia ONLINE - Zgłoszenie mikroinstalacji (pgedystrybucja.pl)

Link do zgłoszenia instalacji do sieci ENEA:
Przyłączenie mikroinstalacji w trybie zgłoszenia (enea.pl)

Link do zgłoszenia instalacji w sieci ENERGA:
Formularz - zgłoszenie mikroinstalacje - ENERGA-OPERATOR SA

Link do zgłoszenia instalacji do sieci TAURON:
Mikroinstalacja | TAURON Dystrybucja (tauron-dystrybucja.pl)